11. 6.  - 17. 6. 2020Matematika úkoly:


     
          


 ___________________________________________________________________________

Český jazyk úkoly:

 
____________________________________________________________________________

Stále platí -  procvičujte čtení. Knihu dle vlastního výběru alespoň hodinu denně.

3. 6.  - 10. 6. 2020Matematika úkoly:

Učebnice strana 47, cvičení 47, 48, 49, 50
             

 


Pracovní sešit strana 18, cvičení 3, 4
     
          


 ___________________________________________________________________________

Český jazyk úkoly:

 

 Podmět a přísudek

           

Učebnice strana 63, cvičení 3, 4

Pracovní sešit strana 32, cvičení 16 a, b, c


____________________________________________________________________________

Stále platí -  procvičujte čtení. Knihu dle vlastního výběru alespoň hodinu denně.

27. 5.  - 3. 6. 2020Matematika úkoly:

Učebnice strana 46, cvičení 44, 45, 46
             

 

Postup písemného dělení dvojciferným dělitelem je v učebnici na straně 49 ve žlutém okénku. 
Pracovní sešit strana 16-17, cvičení 1, 2
     
          


 ___________________________________________________________________________

Český jazyk úkoly:

 

 Podmět a přísudek

           

Učebnice strana 63, cvičení 2

Pracovní sešit strana 29-30, cvičení 15 a, b, c, d, e

Vyplněnou stranu 30, vyfoťte a pošlete na adresu miszs200@seznam.cz

____________________________________________________________________________

Stále platí -  procvičujte čtení. Knihu dle vlastního výběru alespoň hodinu denně.

20. 5.  - 27. 5. 2020Matematika úkoly:

Učebnice strana 45, cvičení 37, 38, 39, 40, 41, 42
             
       


Pracovní sešit strana 15, cvičení 6
                     strana 16, cvičení 7, 8, 9

Vypočítanou stranu 16, vyfoťte a pošlete na adresu miszs200@seznam.cz
 ___________________________________________________________________________

Český jazyk úkoly:

 

 Podmět a přísudek

           

Učebnice strana 62, cvičení 4

Pracovní sešit strana 27-29, cvičení 14 a - h____________________________________________________________________________

Stále platí -  procvičujte čtení. Knihu dle vlastního výběru alespoň hodinu denně.

13. 5.  - 20. 5. 2020Matematika úkoly:

Učebnice strana 45, cvičení 34, 35, 36
             
       


Pracovní sešit strana 15, cvičení 4, 5

Vypočítanou stranu 15, vyfoťte a pošlete na adresu miszs200@seznam.cz
 ___________________________________________________________________________

Český jazyk úkoly:

 

 Podmět a přísudek
-tvoří základní stavební dvojici

Přísudek vyjadřuje, co podmět dělá, Bývá vyjádřen nejčastěji slovesem.


Auto jede
Žák pracuje
Slunce svítí


Podmět vyjadřuje někoho nebo něco, co provádí děj, případně nese nějakou vlastnost či stav.
Bývá vyjádřen podstatným jménem, přídavným jménem, zájmenem, číslovkou, infinitivem nebo citoslovcem. Ptáme se na něj pádovou otázkou Kdo? Co?


Žák je veselý
Dítě si hraje
Chybovat je lidské

Při určování vyhledáme nejprve přísudek (sloveso) , pak určujeme podmět -kdo? co? to dělá.

           
Učebnice strana 61, cvičení 2, 3
____________________________________________________________________________

Stále platí -  procvičujte čtení. Knihu dle vlastního výběru alespoň hodinu denně.

6. 5.  - 13. 5. 2020Matematika úkoly:

Učebnice strana 44, cvičení 30, 31, 32
             
       


Pracovní sešit strana 14, cvičení 2, 3

Vypočítanou stranu 14, vyfoťte a pošlete na adresu miszs200@seznam.cz
 ___________________________________________________________________________

Český jazyk úkoly:

 
Slovesa - zopakovat určování osoby, času


           
Učebnice strana 59, cvičení 13, 14, 15
Pracovní sešit strana 26, cvičení 13 d, e, f, g, h, ch____________________________________________________________________________

Stále platí -  procvičujte čtení. Knihu dle vlastního výběru alespoň hodinu denně.

29. 4.  - 6. 5. 2020Matematika úkoly:

Učebnice strana 43, cvičení 25
              strana 44, cvičení 27, 28, 29
       


Pracovní sešit strana 13, cvičení 1
 ___________________________________________________________________________

Český jazyk úkoly:

 
Slovesa - zopakovat určování osoby, času


           
Učebnice strana 58, cvičení 10,11
Pracovní sešit strana 25, cvičení 13 a, b, c____________________________________________________________________________
Fyzika

Hydraulické stroje
Stroje obsahující 2 písty mezi nimiž je uzavřena kapalina. Působí-li síla na jeden píst, kapalina přenese sílu k druhému pístu. Podle velikosti plochy pístu dochází ke zvětšení přenesené síly.

Úkol: Zkuste vyhledat, kde se se hydraulické stroje využívají a odpovědi mi pošlete na adresu miszs200@seznam.cz .příklady: https://techtrixinfo.com/how-hydraulic-ram-or-cylinder-works-explained-in-detail/
 ______________________________________________________________________

Stále platí -  procvičujte čtení. Knihu dle vlastního výběru alespoň hodinu denně.