16.11.

Dobrý den, ve středu 18.11. se už uvidíme ve škole, proto zadávám jen několik úkolů.

Matematika

Zlomky

učebnice strana 28 cvičení 10, 11


__________________________________________________________________________

Český jazyk

       
učebnice strana 24, cvičení 5, 6
                                

 12. 11.

Děkuji za zaslané úkoly, omlouvám se, že všem hned neodpovídám, je toho hodně.

Matematika

Zlomky

Učebnice strana 27, cvičení 5, 6, 7, 8, 9


__________________________________________________________________________

Český jazyk

       
učebnice strana 24, křížovka nahoře
                                 cvičení 2
                                 cvičení 3 - vypsat jen slova s chybějícími písmeny 

________________________________________________________________________

Dějepis

Zapsat do sešitu: ---------------------------------------------------------------

Ferdinand I. Habsburský (1503–1564)

1526 zvolen českými stavy králem a nastupuje na trůn. Manželka = Anna Jagellonská (1503–1547) Habsburská monarchie = české, rakouské a uherské země
Habsburkové se stali na dlouhou dobu nejmocnějším evropským královským rodem.

------------------------------------------------------------------------------------

Přečíst si:

Fyzika

Přečti si v učebnici strany 16 - 17 a vyzkoušej si pokus s pravítkem.

 9.11.

Zeměpis

Milí žáci, pozorně si přečtěte nové učivo OLOMOUCKÝ KRAJ. Přikládám i pracovní list, který si společně vypracujeme, až budete chodit opět do školy, ale můžete se na to předem připravit. Mějte se krásně. J. Mačáková
_____________________________________________________________________Přírodopis 8.A - pokračování na blogu:

_______________________________________________________________________

 Matematika

Zlomky

 Zlomek vyjadřuje část z nějakého množství.

Tvar zlomku

Typicky se zlomek skládá ze dvou částí. Horní část nazývaná čitatel a spodní  část nazývaná jmenovatel.  Zlomek se zapisuje v následujícím tvaru:

 


Video s popisem zlomku

 

Přečti si v učebnici stranu 24 a 25.

Úkoly:

Strana 26, cvičení 1, 2, 3, 4

____________________________________________________________________________

Český jazyk

       
učebnice strana 21, cvičení 6 do sešitu napište jen slova s chybějícími hláskami.

učebnice strana 23, cvičení 1 vypište do sloupečku podstatná jména a určete pád, číslo, rod a vzor.

_________________________________________________________________________________


Úkoly zašlete do 12. 11. 2020

 6.11.

Děkuji za zaslání vypracovaných úkolů, jste šikovní. Další úkoly zveřejním v pondělí.

Jako dobrovolný úkol jste měli namalovat obrázek na téma podzim a zaslat fotografii, zatím přišly obrázky od Drahušky, Filipa a Davida. 5.11.

Odkaz na přírodopis

 ANGLIČTINA - Parts of The Body

Přelož si anglické názvy u barevného obrázku, aby jsi věděl co znamenají česky.
V pracovním listu pak doplň anglické názvy ke správným částem těla.
odkaz na youtube video:
https://www.youtube.com/…GG4Odkaz na blog paní učitelky

 4. 11. 2020

Děkuji za zaslání vypracovaných úkolů. Kdo tak ještě neučinil, zašle úkoly na adresu miszs200@seznam.cz

____________________________________________________________________

Matematika:
Nejprve trocha geometrie.
Učebnice matematika strana 60, cvičení 2, 3
Podle zadání sestrojte čtverec a obdélník.

Nyní několik příkladů na písemné dělení se zbytkem a písemné násobení.

154:3=

250:5=

352:6=

648:8=

890:5=

754:9=

633:3=

254:4=

478:6=

1235:5=______________________________________________________________________________

Český jazyk:
Učebnice strana 20, cvičení 4 opište do sešitu.
        
strana 20, cvičení 5 do sešitu napište jen slova s chybějícími hláskami.
______________________________________________________________________________

Fyzika:

Zapiš si do sešitu: .........................................................................................................................

Elektrický náboj

Elektrický náboj, značka Q, hlavní jednotka coulomb, značka C

Tělesa kolem nás mohou být elektricky nabitá. Říkáme, že tato tělesa mají elektrický náboj. Existují dva druhy elektrického náboje, kladný (+) a záporný (−).

Obdobně jako u magnetu platí, že nesouhlasné náboje (kladný a záporný) se přitahují a souhlasné odpuzují (kladný a kladný, záporný a záporný). Na rozdíl od magnetické síly, kde nemůže existovat samostatně jižní nebo severní pól, u elektrické síly mohou být tělesa nabita pouze kladně nebo pouze záporně.

 

                                             Elektrický náboj měříme elektroskopem

........................................................................................................................................

Odpověz na otázky:
1. Jaké druhy elektrického náboje znáš?
2. Nesouhlasné náboje se přitahují nebo odpuzují?
3. Čím měříme elektrický náboj?

Odpovědi pošli na adresu miszs200@seznam.cz

 


______________________________________________________________________________

Výchova k občansví

______________________________________________________________________________
Výtvarná výchova/pracovní činnosti: Dobrovolný úkol
Namaluj obrázek na téma podzimní krajina, obrázek naskenuj/vyfoť a pošli.
Obrázky zveřejním zde na blogu.


vypracované úkoly poslat na adresu miszs200@seznam.cz
 Dobrý den, opět přecházíme na distanční výuku, to znamená, že nechodíte do školy, ale učíte se doma.

Distanční výuka je nyní ze zákona povinná. Zde na blogu budu zadávat jednotlivé úkoly a vy budete posílat jejich vypracování na adresu miszs200@seznam.cz. Vypracované úkoly můžete zaslat v počítačové podobě, nebo si je přepsat na papír, ten pak vyfotit a zaslat fotku.
____________________________________________________________________

Matematika:

Úkol 1 : Vypočítej a proveď zkoušku:

455 : 5 =
615 : 5 =
369 : 3 =
984 : 8 =
2048 : 8 =
1771 : 7 =
2112 : 6 =
3199 : 7 =
2151 : 9 =
2736 : 6 =
______________________________________________________________________________

Český jazyk:
Učebnice strana 19, cvičení 2, 3
______________________________________________________________________________

Dějepis:
Doplněno:
Kdo nemá učebnici dějepisu, může si pro ni přijít do školy, případně můžu zaslat scan mailem.
Učebnice přečíst strany 15 - 17
Pošli odpovědi na otázky 2, 6, 7 ze strany 17-18.
______________________________________________________________________________

Fyzika:

Učebnice přečíst strany 12 - 15
Vyzkoušej si jednotlivé pokusy.
______________________________________________________________________________


vypracované úkoly poslat na adresu miszs200@seznam.cz

 Základní učivo pro žáky, kteří nejsou ve škole. 28.9. - 2.10.

Matematika učebnice strana 12, cvičení 8, 9, 10

                               strana 13, cvičení 11, 12, 13, 14,15 , 16

           


Český jazyk učebnice strana 10, cvičení 14

                                 strana 11, cvičení 17, 18

Fyzika opakování strana 4 -15


Vítejte ve školním roce 2020/2021Září 2020

Seznam pomůcek

Sešity: 8 kusů 524, 2 kusy 544, 1 sešit na kreslení - libovolný.

Pomůcky: Pravítko s ryskou, kružítko.

Výtvarné potřeby: 60 výkresů, 60 náčrtníkových papírů, lepidlo, nůžky, vodové barvy, štětec, pastelky.

Obaly na knihy a sešity. Cvičební úbor v tašce, sportovní obuv do tělocvičny se světlou podrážkou.

50 kč,- na papírové ručníky.

Základní učivo pro žáky, kteří nejsou ve škole.

Matematika učebnice strana 8, cvičení 3, 6

                               strana 9, cvičení 7, 10, 11

                               strana 11, cvičení 2, 4, 5


Český jazyk učebnice strana 8, cvičení 8

                                 strana 9, cvičení 9,10 ,11, 12

Fyzika opakování strana 4 -15


Školní rok 2019/2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. 6.  - 17. 6. 2020Matematika úkoly:


     
          


 ___________________________________________________________________________

Český jazyk úkoly:

 
____________________________________________________________________________

Stále platí -  procvičujte čtení. Knihu dle vlastního výběru alespoň hodinu denně.

3. 6.  - 10. 6. 2020Matematika úkoly:

Učebnice strana 47, cvičení 47, 48, 49, 50
             

 


Pracovní sešit strana 18, cvičení 3, 4
     
          


 ___________________________________________________________________________

Český jazyk úkoly:

 

 Podmět a přísudek

           

Učebnice strana 63, cvičení 3, 4

Pracovní sešit strana 32, cvičení 16 a, b, c


____________________________________________________________________________

Stále platí -  procvičujte čtení. Knihu dle vlastního výběru alespoň hodinu denně.

27. 5.  - 3. 6. 2020Matematika úkoly:

Učebnice strana 46, cvičení 44, 45, 46
             

 

Postup písemného dělení dvojciferným dělitelem je v učebnici na straně 49 ve žlutém okénku. 
Pracovní sešit strana 16-17, cvičení 1, 2
     
          


 ___________________________________________________________________________

Český jazyk úkoly:

 

 Podmět a přísudek

           

Učebnice strana 63, cvičení 2

Pracovní sešit strana 29-30, cvičení 15 a, b, c, d, e

Vyplněnou stranu 30, vyfoťte a pošlete na adresu miszs200@seznam.cz

____________________________________________________________________________

Stále platí -  procvičujte čtení. Knihu dle vlastního výběru alespoň hodinu denně.

20. 5.  - 27. 5. 2020Matematika úkoly:

Učebnice strana 45, cvičení 37, 38, 39, 40, 41, 42
             
       


Pracovní sešit strana 15, cvičení 6
                     strana 16, cvičení 7, 8, 9

Vypočítanou stranu 16, vyfoťte a pošlete na adresu miszs200@seznam.cz
 ___________________________________________________________________________

Český jazyk úkoly:

 

 Podmět a přísudek

           

Učebnice strana 62, cvičení 4

Pracovní sešit strana 27-29, cvičení 14 a - h____________________________________________________________________________

Stále platí -  procvičujte čtení. Knihu dle vlastního výběru alespoň hodinu denně.

13. 5.  - 20. 5. 2020Matematika úkoly:

Učebnice strana 45, cvičení 34, 35, 36
             
       


Pracovní sešit strana 15, cvičení 4, 5

Vypočítanou stranu 15, vyfoťte a pošlete na adresu miszs200@seznam.cz
 ___________________________________________________________________________

Český jazyk úkoly:

 

 Podmět a přísudek
-tvoří základní stavební dvojici

Přísudek vyjadřuje, co podmět dělá, Bývá vyjádřen nejčastěji slovesem.


Auto jede
Žák pracuje
Slunce svítí


Podmět vyjadřuje někoho nebo něco, co provádí děj, případně nese nějakou vlastnost či stav.
Bývá vyjádřen podstatným jménem, přídavným jménem, zájmenem, číslovkou, infinitivem nebo citoslovcem. Ptáme se na něj pádovou otázkou Kdo? Co?


Žák je veselý
Dítě si hraje
Chybovat je lidské

Při určování vyhledáme nejprve přísudek (sloveso) , pak určujeme podmět -kdo? co? to dělá.

           
Učebnice strana 61, cvičení 2, 3
____________________________________________________________________________

Stále platí -  procvičujte čtení. Knihu dle vlastního výběru alespoň hodinu denně.

6. 5.  - 13. 5. 2020Matematika úkoly:

Učebnice strana 44, cvičení 30, 31, 32
             
       


Pracovní sešit strana 14, cvičení 2, 3

Vypočítanou stranu 14, vyfoťte a pošlete na adresu miszs200@seznam.cz
 ___________________________________________________________________________

Český jazyk úkoly:

 
Slovesa - zopakovat určování osoby, času


           
Učebnice strana 59, cvičení 13, 14, 15
Pracovní sešit strana 26, cvičení 13 d, e, f, g, h, ch____________________________________________________________________________

Stále platí -  procvičujte čtení. Knihu dle vlastního výběru alespoň hodinu denně.

29. 4.  - 6. 5. 2020Matematika úkoly:

Učebnice strana 43, cvičení 25
              strana 44, cvičení 27, 28, 29
       


Pracovní sešit strana 13, cvičení 1
 ___________________________________________________________________________

Český jazyk úkoly:

 
Slovesa - zopakovat určování osoby, času


           
Učebnice strana 58, cvičení 10,11
Pracovní sešit strana 25, cvičení 13 a, b, c____________________________________________________________________________
Fyzika

Hydraulické stroje
Stroje obsahující 2 písty mezi nimiž je uzavřena kapalina. Působí-li síla na jeden píst, kapalina přenese sílu k druhému pístu. Podle velikosti plochy pístu dochází ke zvětšení přenesené síly.

Úkol: Zkuste vyhledat, kde se se hydraulické stroje využívají a odpovědi mi pošlete na adresu miszs200@seznam.cz .příklady: https://techtrixinfo.com/how-hydraulic-ram-or-cylinder-works-explained-in-detail/
 ______________________________________________________________________

Stále platí -  procvičujte čtení. Knihu dle vlastního výběru alespoň hodinu denně.